DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH HƯNG

Dịch vụ chuyển nhà – văn phòng trọn gói

Chuyên nghiệp – Toàn quốc

Hà Nội: (024) 39.10.10.10

Hotline: 0944033535

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số:……/20… /HĐDV

  • Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH 11 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 tại kỳ họp 7 Quốc Hội khoá XI
  • Căn cứ vào Luật thương mại số 36/2005/QH của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 tại kỳ họp thứ 7 Quốc Hội khoá XI
  • Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày ……  tháng ……. năm .….. tại: Hà Nội

Chúng tôi gồm:

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A): ……………………………………………………………..

      – Đại diện          : …………………………..…                   Chức vụ: ……………………….

      – Địa chỉ           : ………………………………………………………………………….

      – Điện thoại      : ………………………………………………………………………….                                   

      – Mã số thuế     : ………………………………………………………………………….

      – Số tài khoản  :………………………………………………………………………….

BÊN THỰC HIỆN DỊCH VỤ (Bên B): CÔNG TY CP ĐTTM & DVVT THÀNH HƯNG

(DỊCH VỤ CHUYỂN NHÀ – VĂN PHÒNG TRỌN GÓI )

      – Địa chỉ           : Số 300 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

      – Đại diện         : Ông Lê Thành Trung                     Chức vụ: Giám Đốc

      – Điện thoại      : ( 024 ) 39.10.10.10                                   

      – Mã số thuế     : 0105959724 

      – Số tài khoản  : 023704060038685. Tại ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB Bank Số 4A Láng Hạ-   Quận Ba Đình – Hà Nội                         

     Sau khi xem xét bàn bạc hai bên đã đi đến thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản cụ thể sau:

ĐIỀU I: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1.1. Bên A giao cho Bên B thực hiện các công việc đóng gói, bọc lót, vận chuyển máy móc và vật dụng của Bên A.

1.2. Sau khi vận chuyển đến địa chỉ mới, Bên B sắp xếp theo đúng thiết kế mà Bên A đưa ra.

ĐIỀU II: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

2.1. Thời gian thực hiện vận chuyển:

– Bên B thực hiện vận chuyển vào: ….. ngày …… tháng ….năm 20…. ( Nếu có thay đổi về thời gian Bên A phải thông báo trước cho Bên B trong vòng 02 ngày )

2.2. Địa điểm chuyển đi và địa điểm chuyển đến:

* Từ ……………………………………………………………………………………….

* đến: ……………………………………………………………………………………..

ĐIỀU III: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

        3.1. Trách nhiệm của Bên A:

– Thanh toán đầy đủ cho Bên B theo điều 4 của Hợp đồng này.

– Chịu trách nhiệm đảm bảo thang máy, lối đi, điểm dừng đỗ lên xuống hàng.

– Những đồ vật quý giá: Như trang sức, vàng, bạc, đá quý, tiền, đô la…..Bên A tự bảo quản, nếu xảy ra mất mát Bên B không chịu trách nhiệm.

3.2. Trách nhiệm bên B:

– Thực hiện đúng nội dung các điều khoản trong Hợp đồng đảm bảo các máy móc, vật dụng vận chuyển được bảo hành về chất lượng và số lượng khi di dời.   

– Trong trường hợp bị mất mát, đỗ vỡ Bên B phải bồi thường cho Bên A với giá trị đồ vật theo giá thị trường tại thời điểm đó.

– Bên B không nhận vận chuyển những đồ vật quý giá: Như trang sức, vàng, bạc, đá quý, tiền, đô la, điện thoại và các mặt hàng cấm theo nhà nước quy định, … nếu xảy ra vi phạm Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm.

ĐIỀU IV: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

     4.1. Tổng giá trị Hợp đồng là: ……………… VNĐ   

          ( Bằng chữ: ………………………………………….. )

          ( Giá trên đã bao gồm thuế VAT )

    4.2. Phương thức thanh toán:.

  1.    a) Hình thức thanh toán:  Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
  2.   b) Thời hạn thanh toán: 

– Ngay sau khi hai bên thống nhất khối lượng công việc, giá cả và ký hợp đồng bên A phải đặt cọc trước cho bên B số tiền là: ………….. vnđ tương đương với 30%  giá trị hợp đồng.

– Bên A thanh toán cho Bên B 70% giá trị hợp đồng còn lại tương ứng với số tiền là ………………… (Bằng chữ: …………………………………………………………….) sau khi bên B cung cấp toàn bộ dịch vụ vận chuyển được quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này.

ĐIỀU V: ĐIỀU KHOẢN PHẠT

5.1. Bên A và Bên B ngay sau khi ký kết Hợp đồng nếu vì bất cứ lý do gì không thực hiện thì đều bị phạt 50% trên tổng giá trị Hợp đồng.

ĐIỀU VI: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

6.1. Trường hợp có phát sinh tranh chấp Hợp đồng hai bên sẽ bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được hai bên sẽ đưa vụ việc ra giải quyết tại toà án có thẩm quyền tại Hà Nội giải quyết. Quyết định của toà án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành, mọi phí tổn sẽ do bên thua chịu.

6.2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự hết hiệu lực khi các điều khoản của Hợp đồng đã được thực hiện xong mà không có khiếu nại của bên nào.

– Hợp đồng này gồm 02 trang, được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

                                ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B

DOWLOAD BẢN HỢP ĐỒNG