Tương lai nào cho anh em GoViet

Ngày 3/7/2020, ứng dụng gọi xe GoViet đã công bố sẽ hợp nhất ứng dụng và thương hiệu với Gojek để trở thành Gojek Việt Nam. Theo đại diện của Goviet chia sẻ thì ứng dụng Gojek sẽ cho phép GoViet thay đổi phù hợp – đổi mới – sáng [...]

Đọc tiếp...
  • 0915.388.666
  • 0342.73.73.73
  • vantaithanhhung73@gmail.com